Impressum

Izdavač:
Centar za promociju i javno komuniciranje SPARTA

Adresa:
Husnije Repca bb 88000 Mostar

Uređuje:
Redakcijski kolegij

Glavni i odgovorni urednik:
Samir Nožić