HomeIzdvojenoJužna interkonekcija: Kako lider HDZ-a blokadom Južne interkonekcije radi za sebe i...

Južna interkonekcija: Kako lider HDZ-a blokadom Južne interkonekcije radi za sebe i Ruse?

Objavljeno

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Michael Murphy razgovarao je nedavno u Mostaru sa čelnicima pet političkih stranaka iz hrvatskog korpusa – Ilijom Cvitanovićem (HDZ 1990), Ivanom Vukadinom (Hrvatski nacionalni pomak), Slavenom Ragužem (Hrvatska republikanska stranka), Perom Previšićem (Čapljinska neovisna stranka) i Ivom Tadićem (Hrvatski demokratski savez).

DOMAĆI POLITIČARI

Pero Previšić za Oslobođenje je potvrdio da je jedna od tema bila Južna interkonekcija plinskih transportnih sustava Hrvatske i BiH, koja ima stratešku važnost za sigurnost opskrbe BiH, kako više ne bi bila ovisna o ruskom plinu koji dolazi preko Srbije.

– Na sastanku je rečeno da je to veoma značajan projekat za BiH, te da je na našim političarima hoće li se realizirati, da ne ovisimo više o ruskom plinu. SAD je najavio da će dati potporu realizaciji tog projekta, ali ne mogu oni to bez naših domaćih političara. Jasno je da Dragan Čović radi za rusku stranu, za ovaj istočni blok, ne dozvoljavajući da se potpiše ugovor o realizaciji projekta, izjavio je Previšić.

Čapljinska neovisna stranka je, kaže, za realizaciju tog projekta, “gdje ćemo mi kao hrvatski narod imati udio u BH-Gasu, u upravljačkoj strukturi, ali ne na način kako Čović predlaže da to bude nova firma, gdje bi on imao kontrolu sa svojim ljudima”.

To što čelnik HDZ-a BiH i HNS-a radi i predlaže, Previšić je nazvao “obmanom hrvatskog naroda”.

Podsjećamo, federalno Ministarstvo prostornog uređenja odbilo je zahtjev BH-Gasa za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju plinovoda južna interkonekcija koji povezuje BiH i Hrvatsku. Edis Baković, v. d. direktora BH-Gasa, u intervjuu za naš list naveo je da je kao razlog za odbijanje navedeno da idejnim projektom nije predviđen odvojak za Livno i Glamoč, ali da su spremni u okviru glavnog projekta predvidjeti projektovanje i odvojka za Livno u mjestu Šuica, te ga u konačnici i izgraditi. Od federalnog Ministarstva prostornog uređenja zatražili smo odgovor da li je ovaj prijedlog prihvatljiv u konačnici za izdavanje urbanističke saglasnosti?

U Ministarstvu podsjećaju da im se 28. juna 2021. obratio investitor BH-Gas zahtjevom za izdavanje urbanističke saglasnosti za radove na izgradnji gasovoda južna interkonekcija BiH i Hrvatska, odnosno dionice gasovoda u BiH na pravcu: granica HR/BiH – Posušje – Novi Travnik sa odvojkom za Mostar na području ZHK-a, SBK-a, HNK-a i Kantona 10. Utvrđeno je da nije dostavljena sva dokumentacija propisana odredbama člana 39. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, te je investitor 2. jula 2021. obaviješten da je dužan dostaviti propisanu dokumentaciju u roku od 60 dana.

– BH-Gas je u više navrata od 9. septembra 2021. do 25. maja 2022. parcijalno dostavljao traženu dokumentaciju, te bi uz svaku dopunu dostavljao i zahtjev za produženje roka za dostavljanje preostale dokumentacije. Ministarstvo je svaki put ocijenilo da je zahtjev za produženje roka opravdan, te je on produžavan. Članom 40. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH propisano je da Ministarstvo izdaje urbanističku saglasnost na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja kantonalnog ministarstva prostornog uređenja, dok je članom 37. propisano da se urbanistička saglasnost izdaje ako se prethodno utvrdi da je građenje u skladu sa planskim dokumentima i drugim uvjetima utvrđenim za taj prostor, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona. S obzirom na to da je dostavljen minimalan obim dokumentacije koji se dostavlja kantonalnim ministarstvima na mišljenje, ovo ministarstvo je 14. juna 2022. zatražilo mišljenje o usaglašenosti zahtjeva sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom od nadležnih ministarstava ZHK-a, SBK-a, HNK-a i Kantona 10, odgovoreno nam je.

Razmatrajući mišljenja kantonalnih ministarstava prostornog uređenja i izvode iz prostorno-planske dokumentacije, utvrđeno je da trasa predmetnog gasovoda nije usklađena sa prostornim planom ZHK-a, nije usklađena sa prostornim planom Kantona 10 za period od 20 godina, nije planirana prostornim planom HNK-a, te da se predmetni radovi planiraju na području unutar koridora trase gasovoda obuhvaćenog Izmjenama i dopunama prostornog plana Kantona središnja Bosna 2005-2030.

– Na osnovu navedenog, utvrđeno je da izgradnja gasovoda južna interkonekcija BiH i Hrvatska nije u skladu sa planskim dokumentima tri od četiri kantona kroz koja je planirana trasa gasovoda, pa je 13. maja 2024. doneseno rješenje kojim se zahtjev odbija. Zahtjev nije odbijen samo iz razloga što idejnim projektom nije predviđen odvojak za Livno i Glamoč, već što nije ni usklađen sa prostorno-planskom dokumentacijom još dva kantona kroz koja se planira gasovod, pojasnili su.

PLANSKI DOKUMENTI

Na prijedlog da je investitor “spreman da u okviru glavnog projekta predvidi projektovanje i odvojka za Livno u mjestu Šuica” i da li bi to bilo prihvatljivo kod izdavanja urbanističke saglasnosti, u Ministarstvu kažu “da se u skladu sa odredbama člana 39. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, uz zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, dostavlja idejni projekat tražene građevine, koji mora biti urađen u skladu sa uslovima iz važeće prostorno-planske dokumentacije”.

– Glavni projekat se dostavlja u postupku izdavanja odobrenja za građenje i on mora biti usaglašen sa idejnim projektom. S tim u vezi, “obećanje” direktora BH-Gasa da je investitor spreman da kroz izradu glavnog projekta predvidi odvojak za Livno, a da se prethodno ne izvrši usaglašavanje idejnog projekta sa prostorno-planskim dokumentima, te na osnovu istog izda urbanistička saglasnost, nije utemeljeno na zakonu, poručili su iz Ministarstva.

 

(oslobođenje)

Najnovije

Mostar ne zaboravlja prijatelje: I ove godine odaslane poruke mira iz grada na Neretvi

U okviru Konferencije “Mostar 2024: Dijalog za budućnost”, večeras je za visoke dužnosnike i...

Obilježavanje 20. godišnjice obnove Starog mosta: Međunarodna konferencija „Dijalog za budućnost“

Mostar je u fokusu dešavanja, a povod je obilježavanje 20. godišnjice obnove Starog mosta....

Službeno: Donesena odluka o sazivanju vanredne Skupštine FK Velež!

Fudbalski klub Velež Mostar obavjestio je sve svoje članove, navijače i prijatelje Kluba, kao...

Mostar: Zbog radova Ulica kralja Petra Krešimira IV se zatvara za promet

 Radovi u Ulici kralja Petra Krešimira IV – III faza započet će u srijedu,...

Vezane vijesti

Mostar ne zaboravlja prijatelje: I ove godine odaslane poruke mira iz grada na Neretvi

U okviru Konferencije “Mostar 2024: Dijalog za budućnost”, večeras je za visoke dužnosnike i...

Obilježavanje 20. godišnjice obnove Starog mosta: Međunarodna konferencija „Dijalog za budućnost“

Mostar je u fokusu dešavanja, a povod je obilježavanje 20. godišnjice obnove Starog mosta....

Službeno: Donesena odluka o sazivanju vanredne Skupštine FK Velež!

Fudbalski klub Velež Mostar obavjestio je sve svoje članove, navijače i prijatelje Kluba, kao...