HomeIzdvojenoMostar.live bio u pravu: Hrvatsko narodno kazalište se gradi nezakonito - uzurpirana...

Mostar.live bio u pravu: Hrvatsko narodno kazalište se gradi nezakonito – uzurpirana i susjedna parcela

Objavljeno

“Na intervenciju Medžlisa Islamske zajednice (IZ) Mostar 18.4.2024.g., da se radovi na zgradi Hrvatskog narodnog kazališta ne izvode u skladu sa Rješenjem na koje se investitor poziva, odnosno da se radovi izvode i na susjednim parcelama koje nisu uvrštene u sporna Rješenja urbanističko građevinski inspektor Marin Musa, uprkos priloženim dokazima i fotografijama, 23.4. nije mogao utvrditi da je došlo do proširenja gradilišta i s tim u vezi naložio investitoru da dostavi geodetske snimke stvarnog stanja na terenu sa ucrtanim objektima u roku od 15 dana, budući da gradski inspektorat, kako to stoji u narednom njihovom dopisu, kod sebe nema dokumentaciju koja se nalazi kod investitora i službama Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara.

Nakon što su investitori dostavili posjedovne listove, z.k. izvatke, Inspektor Službe za inspekcijske poslove Musa će 10.5. 2024.g. konstatirati da mu nisu dostavljene kopije katastarskog plana sa izvedenim stanjem na terenu pa on to i ne može, stoji u aktu, provjeriti na terenu. Tvrdnju Medžlisa IZ –e Mostar, da je kompletna rampa na gradilištu izgrađena izvan okvira zemljišta označenog u spornom rješenju za gradnju, nije mogao prihvatiti, navodi se u njegovoj zabilješci, dok ne dobije službeni dokument iz katastra kako bi utvrdio navode iz Medžlisovog prigovora. Zapisnički je naložio koordinatoru tima ujedno i predstavniku investitora da obustavi radove na rampi dok ne utvrdi činjenice. Da je rok od 15 dana, za dostavu dokumentacije iz katastra, prošao inspektora Musu su iz Medžlisa IZ-e Mostar podsjetili 13.5. 2024.g. U njegovom očitovanju, pet dana kasnije, 17.5.2024. , a nakon što je dobio potrebna mišljenja potvrdio je da su navodi Medžlisa IZ-e tačni jer se rampa ne nalazi u spornom Rješenjem za gradnju već na susjedaoj parceli koja je, kako navodi i inspektor Musa, u kopiji katastarskog plana označena kao prilazni put, i nije sastavni dio „ovjerenog projekta i odobrenja za građenje“ o čemu je investitor upoznat, te s tim u vezi investitor preuzima odgovornost i obavezu da dio koji je sporan sam ukloni.

Inspektor dalje konstatira da je 16.5. u 19:15 i 15:25 bio na licu mjesta i zapisnički konstatirao da se krenulo sa uklanjanje spornog dijela gradilišta. Inspektor Musa je još jednom, 13.6.2024.g., izvijestio Medžlisa IZ-e Mostar da je investitor izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta na lokalitetu Lakišića harema, postupio po naredbi inspektora i uklonio dio koji je bio sporan i koji nije bio sastavni dio „odobrenja za građenje i ovjerene projektne dokumentacije“.

U Medžlisu IZ-e Mostar, naglašavaju da će uputiti žalbu inspekciji resornog Kantonalnog min. građenja od kojeg će zatražiti provjeru u vezi sa izvještajem kojeg je dostavio postupajući inspektor Gradonačelnika Mostara Marija Kordića Marin Musa” – stoji u objavi Medžlisa IZ Mostar.

Ovim je potvrđeno pisanje našeg portala i nema više nikakve sumnje da se zgrada Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru gradi suprotno odobrenju za građenje, da se gradilište potpuno nezakonito proteže i na susujednu građevinsku parcelu za koje ne posjeduju nikakvo odobrenje. Po važećim zakonima ove države radi se o krivičnom djelu i da na sve ovo sada mora regirati nadležno kantonalno ministarstvo ali i Tužilaštvo HNK bi moralo po službenoj dužnosti formiralo predmet. Poglavito jer je odbacilo krivičnu prijavu koju je ranije podnio Salem Marić i o tome žurno obavijestilo javnost. Hoće lui Tužilaštvo HNK ovaj put ispuniti svoju zakonsku dužnost i pokazati da HNK u nazivu Tužilaštva predstavlja Hercegovačko-neretvanski kanton a ne Hrvatsko narodno kazalište.

(Medžlis IZ Mostar/mostar.live)

Najnovije

Obilježavanje 20. godišnjice obnove Starog mosta: Međunarodna konferencija „Dijalog za budućnost“

Mostar je u fokusu dešavanja, a povod je obilježavanje 20. godišnjice obnove Starog mosta....

Službeno: Donesena odluka o sazivanju vanredne Skupštine FK Velež!

Fudbalski klub Velež Mostar obavjestio je sve svoje članove, navijače i prijatelje Kluba, kao...

Mostar: Zbog radova Ulica kralja Petra Krešimira IV se zatvara za promet

 Radovi u Ulici kralja Petra Krešimira IV – III faza započet će u srijedu,...

Zrinjski saznao potencijalnog protivnika u 3. kolu UEFA Konferencijske lige

Nogometaši Zrinjskog saznali su i potencijalnog protivnika u 3. kolu kvalifikacija UEFA Konferencijske lige,...

Vezane vijesti

Obilježavanje 20. godišnjice obnove Starog mosta: Međunarodna konferencija „Dijalog za budućnost“

Mostar je u fokusu dešavanja, a povod je obilježavanje 20. godišnjice obnove Starog mosta....

Službeno: Donesena odluka o sazivanju vanredne Skupštine FK Velež!

Fudbalski klub Velež Mostar obavjestio je sve svoje članove, navijače i prijatelje Kluba, kao...

Mostar: Zbog radova Ulica kralja Petra Krešimira IV se zatvara za promet

 Radovi u Ulici kralja Petra Krešimira IV – III faza započet će u srijedu,...