– Korpus je osigurao opstanak Bošnjaka ne teritoriju Hercegovine, bili smo svjesni da razjedinjeni nemamo šanse opstati. Po tom pitanju su general Arif Pašalić i mnogi drugi komandanti preuzeli odgovornost da formiraju tu jedinicu i ta je jedinica oslonac i opstanak naroda na prostoru gdje je djelovao Četvrti korpus. Danas se navršava 31 godina od toga događaja, ponosni smo na ljude koji su to radili i na one koji su dali živote u borbi da se ovaj teritorij, u onoj mjeri koju smo u tom trenutku mogli, brani i obrani – rekao je Kosić.

Bivši zamjenik komandanta Četvrtog korpusa Safet Oručević prisjetio se tih dana.

– Bio sam jedan od ljudi, koji su zajedno s Arigom Pašalićem, Midhatom Hujdurom, dobili zadatak od predsjednika Alije Izetbegovića da formiramo Četvrti korpus Armije RBiH. Tada je postojao samostalni bataljon, u sklopu HVO-a, kao jedna samostalna jedinica koju su formirali Bošnjaci. Mi smo taj zadatak ispunili – kazao je Oručević.

Četvrti korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine bio je jedan od sedam korpusa koji je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovao u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Osnovan je 17. novembra 1992. godine, sa sjedištem u Mostaru.

Korpus je objedinio jedinice Teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, kao i neke dobrovoljne jedinice koje su do njegovog osnivanja djelovale na širem području doline rijeke Neretve.