HomeIzdvojenoVlada Federacije o finansiranju dionice Mostar sjever - Mostar jug

Vlada Federacije o finansiranju dionice Mostar sjever – Mostar jug

Objavljeno

Vlada FBiH je danas na prijedlog Federalnog ministarstva finansija utvrdila Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH u iznosu do 220 miliona eura po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc Mostar sjever – Mostar jug. Prijedlog ove odluke bit će upućen u Parlament Federacije BiH.

Sredstva će se koristiti za izgradnju dvije petlje autoceste Mostar sjever i Mostar jug, te izgradnju dionice autoceste u dužini od 15 km između ove dvije petlje i za izgradnju ceste s dvije trake koja povezuje ove petlje s postojećom magistralnom cestom M17. Dionca bi trebala imati pet tunela i deset vijadukta na svakom od dva kolovoza. Rok otplate ovog zajma je 15 godina, dok je grejs period četiri godine i uključen je u rok otplate zajma.

Prijedlogom odluke se potvrđuje da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno Ugovor o zajmu između BiH i EBRD-a, zatim Nacrt ugovora o podršci zajma između EBRD-a i FBiH, kao i usaglašeni Zapisnik sa pregovora.

U skladu sa Prijedlogom odluke Federacija BiH treba prenijeti sredstva na osnovu zajma na JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, koje je krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju. U periodu implementacije Projekta, u Budžetu FBiH nije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatno sufinansiranje ovog projekta. Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da sa JP Autoceste usaglasi i sklopi odgovarajući Podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovne otplate, definirati uslove vraćanja sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu.

Istovremeno se daje saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH, kao i Podugovora o zajmu između FBiH i JP Autoceste. Za potpisivanje Supsidijarnog ugovora i Podugovora o zajmu ovlašten je federalni ministar finansija, dok su za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, te JP Autoceste, a svako u okviru svoje nadležnosti.

Ovim se ostvaruju preduslovi za nastavak gradnje dionica autocesta u Federaciji BiH.

Najnovije

Kad se male ruke slože: Mostarski osnovci gradonačelniku Kordiću prezentirali zanimljive ideje i inicijative

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić  u srijedu je u Gradskoj vijećnici u Mostaru ugostio polaznike...

Marfi u Neumu poručio: Vlada FBiH treba donijeti zakon o Južnoj interkonekciji

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Majkl J. Marfi (Michael Marphy) pozvao...

LEGENDE FUDBALA STIŽU NA VELEŽOVU DONATORSKU CRVENU NOĆ

Fudbalski klub Velež Mostar obavještava sve svoje članove, navijače i prijatelje Kluba, kao i cjelokupnu...

Mostar: Povodom uspostave leta Mostar-Beograd posjeta touroperatora i novinara iz Srbije

Povodom uspostave izravnog leta Mostar – Beograd u posjetu dolaze touroperatori i novinari iz...

Vezane vijesti

Kad se male ruke slože: Mostarski osnovci gradonačelniku Kordiću prezentirali zanimljive ideje i inicijative

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić  u srijedu je u Gradskoj vijećnici u Mostaru ugostio polaznike...

Marfi u Neumu poručio: Vlada FBiH treba donijeti zakon o Južnoj interkonekciji

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Majkl J. Marfi (Michael Marphy) pozvao...

LEGENDE FUDBALA STIŽU NA VELEŽOVU DONATORSKU CRVENU NOĆ

Fudbalski klub Velež Mostar obavještava sve svoje članove, navijače i prijatelje Kluba, kao i cjelokupnu...